wzory druków

Poniżej zamieszczone wzory druków mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy


W zależności od posiadanych programów, można pobrać pliki w formacie WORD bądź w formacie PDF.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (17kB) word

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (594kB) pdf

Poniższe druki dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych oraz przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego mają zastosowanie wyłącznie dla inwestycji realizowanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj. sprzed dnia 19.09.2020r.

Rozpoczęcie budowy (robót budowlanych):

zawiadomienie inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (40kB) word

zawiadomienie inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (68kB) pdfoświadczenie kierownika budowy (robót) / inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków (32kB) word

oświadczenie kierownika budowy (robót) / inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków (38kB) pdf


 
Przystąpienie do użytkowania wzniesionego obiektu budowlanego po zakończeniu budowy:

zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (68kB) word

zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (778kB) pdfwniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (49kB) word

wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (668kB) pdf


oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (31kB) word

oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (37kB) pdf


oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu i uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (31kB) word

oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu i uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (33kB) pdfoświadczenie kierownika budowy po zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną (39kB) word

oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną (46kB) pdfoświadczenie kierownika budowy po zakończeniu budowy budynku niemieszkalnego lub obiektu budowlanego niebędącego budynkiem (36kB) word

oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu budowy budynku niemieszkalnego lub obiektu budowlanego niebędącego budynkiem (44kB) pdf

 

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2  lub innego obiektu budowlanego o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, wykonanej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego:

zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej (35kB) word

zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej (31kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Guszlewicz (11 lipca 2008)
Opublikował: Katarzyna Guszlewicz (11 lipca 2008, 14:54:01)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Guszlewicz (26 kwietnia 2021, 10:27:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25198