Strona główna

Strona główna


ZdjęciePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, mając na uwadze czynności związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie bezpośredniego kontaktu petentów z pracownikami inspektoratu wyłącznie do sytuacji wyjątkowych, nagłej konieczności lub wystąpienia zagrożenia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Z pracownikami inspektoratu można komunikować się telefonicznie (pod numerem 46 811 53 89) lub korespondencyjnie. 

Dokumenty można składać do skrzynki podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, znajdującej w budynku, w którym mieści się siedziba inspektoratu (naprzeciwko wejścia do budynku).

Wnioski i podania można również składać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (https://epuap.gov.pl).Szanowni Państwo !


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB) pdf

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB) pdf
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (34kB) pdf
Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. pdf (211kB) pdf

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Guszlewicz (31 marca 2021, 10:45:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31936